Департамент соціального захисту населення
пров. 9 травня, 2, м. Суми, 40000
тел. / факс (0542)77-96-77,
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційна сторінка Facebook: https://www.facebook.com/dsznsumyoda

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ОСОБЛИВА УВАГА З БОКУ ДЕРЖАВИ

Урядом вживаються заходи щодо запровадження заходів соціального захисту вимушених переселенців та громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Уже прийнято ряд необхідних постанов для забезпечення прав зазначеної категорії осіб. Серед них – постанови КМУ від 01 жовтня 2014 року № 505 та № 509.

Так, відповідно до постано­ви КМУ від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої те­риторії України та райо­нів проведення антитерористич­ної операції» Міністерством соціальної політики України з метою отримання достовірної інформації про кіль­кість та потреби переміщених осіб загалом по країні формується Єдина інформаційна база даних про взя­тих на облік таких осіб.

Переселенцям з Криму та зони проведення АТО органами соціального захисту населення за місцем перебування видаватимуться довідки про взяття на облік. Для отримання документа переміщеній особі, яка досягла 18-річного віку, необхідно буде звертатися особисто, або через законного представника, із заявою та пред’явити копію паспорта. Довідка видаватиметься в день подання заяви безоплатно, за встановленою формою.

У разі відсут­ності документа, що посвідчує особу, переселенець повинен по­відомити про це до місцевого підрозділу Державної мігра­ційної служби, який оформить тимчасове по­свідчення. При цьому істотно спрощено процедуру надання до­відок людям, які проживають в місцях масового поселення. Гро­мадяни зможуть отримати довід­ки безпосередньо там, де знаходяться. На Сумщині станом на 22 жовтня 2014 року перебуває 7584 переселенця. Уже взято на облік 1849 осіб.

Створення реєстру є одним із етапів забезпечення фінансової підтримки вимушених переселен­ців. Іншою постановою Уряду від 01 жовтня 2014 № 505 передбачено надання таким громадянам щомі­сячної адресної допомоги. Вона призначається особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, і виплачується з дня звернення про­тягом певного періоду, але не більше 6 місяців.

Допомога надаватиметься в таких розмірах: непрацездатним громадянам (пенсіоне­рам, інвалідам, дітям) – 884 гривні на особу (чле­на сім’ї);  працездатним гро­мадянам – 442 гривні (члена сім’ї). Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума роз­мірів допомоги на кожного члена сім’ї, але не може перевищувати 2400 гривень.

Механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна людина не повинна стати утриманцем держави. Тому, якщо в складі сім’ї, якій призначено допо­могу, є особи працездатного віку, і які протягом 2 місяців з дня оформлення допомоги не влашту­валися на роботу, у тому числі за сприяння Державної служби зайнятості, або перебувають у трудових відносинах з роботодав­цями на тимчасово окупованій те­риторії України чи в районах про­ведення АТО, але фактично не працюють, розмір допомоги для них на наступні 2 місяці буде зменшений на 50%, а потім випла­та і зовсім припиниться.

Допомога буде зараховуватися на бан­ківський рахунок уповноважено­го представника сім’ї. Для отри­мання грошей необхідно подати до органів соціального захисту на­селення такі документи: заяву; паспорт громадянина України; копії свідоцтв про народжен­ня дітей та свідоцтва про шлюб; довідки дорослих членів сім’ї про взяття на облік осіб, пе­реміщених з тимчасово окупованої території України і районів прове­дення антитерористич­ної операції; письмову згоду в довільній формі на ви­плату грошової допомо­ги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів родини.

Станом на 22 жовтня 2014 року за призначенням щомісячної адресної допомоги в регіоні вже звернулося 890 із 936 зареєстрованих сімей переселенців. Окрім того, органи соціального захисту населення на Сумщині забезпечують надання різних видів державної соціальної допомоги 1229 переселенцям.